I když slunce praží nemilosrdně, vylezeme na vrch Crist (Kalvárie) poblíž obce, vyzdobeni pitnou vodou. Nenecháme se ošidit od relativně malé výšky tohoto vrchu (340 m) a ani od malé vzdálenosti, kterou musíme překonat až nahoru. Na vrchu najdeme velký metalový kříž, který je osvětlený v noci. Před tímto křížem stoji ještě 3 kamenné kříže, které byly postavené od místní katolické společnosti v XVIII. století. Tadyodtud se otvírá široká panorama do Almažového údolí (valea Almăjului), hlídané zezadu vrcholy Almažových hor (munţii Almăjului). Dole, před námi, se rozprostírá obec Božovice (Bozovici), kde rozeznáváme vedle parku malý římsko-katolický kostel.