Češi z Banátu mají velmi oblíbené poutní místo, kde se setkávají dvakrát za rok: 14. -15. srpna a 7. - 8. září. Je tu řeč o vesnici Ciclova Montană, která je prodloužením obce ke které patří, Ciclova Română, a je vzdálená od městečka Oravice (Oraviţa) asi 8 km. Mezi Oravici a vesnici Ciclova Montană je i zkrácenina po které se může jít pěšky a která nemá více než 3 km. Tady je postavený na skále římsko-katolický kostel, ve kterém se uchovává zázračný obraz Panny Marie. Kostel je známý pod jménem „Kostel na Skále” (Maria-Fels).