Jedeme z města Rešic (Reşiţa) a přijíždíme k poutnímu kostelu po šesté hodině večerní. Protože je tady mnoho poutníků, mše svatá se drží na volnem prostranstvím. Po mši svaté vystoupíme na vrch, kde stojí Křížová Cesta (14 zastaveni). Tady obdivujeme malebné přírodní prostředí, z kterého se tyčí k nebi poutní kostel. Setkáme se se starými a drahými známými, kteří sem přišli, aby se tady modlili a rozmlouvali trochu s příbuznými přijitími z jiných vesnic. Jsou tady věřící přijíti ze všech českých vesnic z Banátu, ale jsou tady i lidé ze Srbska a z České Republiky. Po ukončení tohoto krásného dne (úterý, 14. srpna 2012) jedeme s autem asi 2 km nahoru, kde si postavíme stán. Od našeho kempování by ještě byly asi 3 km až k pravoslavnému klášteru uschovaného v lese. Usínáme s nebem nad námi, mezi dvěma kostely.