Ráno, ve středu, 15. srpna 2012, jsme přítomni na mši svaté z římsko-katolického kostela, která začíná v 6 hodin. Po skončení mše svaté, v 7:30 poutnicí už jsou připraveni se vrátit domu s auty, autobusy anebo zrovna pěšky v průvodu. Ti z Eibenthalu musí pochodovat až 3 dni než sem dojdou. Po modlitbě pronesené u kříže postaveného před kostelem, poutnicí spěchají s čistou duší a s jasnějšími myšlenkami do svých domovu. My ještě hovoříme malou chvíli s poutníky, kteří pojedou domu se svými auty. Potom odjíždíme i my, protože musíme dnes dojet až do české osady Bígr.