Ve skále na které stoji kostel, odhalujeme jeskyni, ve které byl nalezený po roku 1700 obraz Panny Marie s Ježíškem v náruči. V roku 1727 byla vysvěcená dřevěná kaple, kterou postavili dvě rodiny Německých přistěhovalců. Nynější kostel byl postaven roku 1777 na místě bývalé kaple. Věřící vyprávějí více zázraku, ke kterým došlo prostřednictvím tohoto obrazu.