Ajungem şi la ultima biserică din sat, a cincea, cea evanghelică. O găsim pe o străduţă lăturalnică, abia după ce mai întâi trecem pe lângă ea fără s-o observăm. Se pare că iniţial a fost doar o casă. Aceasta este cea mai mică biserică de aici, dar şi cea mai degradată. Aici veneau odinioară unii dintre coloniştii cehi. Pe uşa de la intrare atârnă un lanţ, dar deasupra uşii geamurile sunt sparte. În spatele bisericii se înalţă o clopotniţă cu un singur clopot, care parcă şi-a pierdut glasul de când n-a mai sunat.