je tady ještě kolem 270 osob, ale 95% z nich jsou české národnosti. U druhé křížovatky necháme na pravé straně starý kulturní dům, kde teď funguje malý obchod. Ulička, která jde odtud’ do leva nám poskytuje dvě možnosti: bud’ vyjdeme na sráz vrchů, kde se nachází hřbitov, anebo nás zavede podél potůčku Tisovice až k Dunaji. U následující křižovatky, pořád na pravé straně, narazíme na nový kulturní dům, s jedním patrem. Vedle něj je postavená škola, která dostala v poslední době také jedno patro. Za pár metru, na levé straně, se objevuje silueta velmi špičaté věže římsko-katolického kostela, jediný kostel z vesnice.