V 10 hodin už jsme ve vesnici, protože chceme tady být přítomni hned od začátku festivalu. Ale... dozvíme se, že festival začne až ve 14 hodin, na známém místě z hornické kolonie Ujbanie (Baia Nouă). Nezáleží na tom! Zastavíme u naších starých přítel, rodina Urbanová, u které je teď i vnučka z Temešváru. Také navštívíme i rodinu Mudrovou, která sem přijela z Oršavy. Ve vratech, před svým domem, se setkáme s devadesátiletou Kristinou Přeloučkovou která čeká na přívoz chleba. Zastavíme se, abychom jsme nakoupili med a jiné včelí produkty od rodiny Bradačové. Pán Emil Bradač je vlídný a pohotový ukázat nám včelí úly odkud pochází med, který jsme koupili.