Kolem poledne se vrátíme do vesnice a zastavíme se u kulturního domu. Tady jistý taneční sbor z Moravy opakuje naposledy za znění muzikálních instrumentu. Znovu jsme osloveni. Rodiče starosty nás volají na oběd pod révou nataženou přes dvůr. Dozvíme se při tom, že festival začne dnes odpoledne a při něm vystoupí také taneční sbor z vesnice. Právě na to jsme čekali! Kolem 13:30 jsme znovu na místě, kde bude probíhat festival s připravenými aparáty. Ale ještě to trvá asi hodinu, než to všechno začne. Asistujeme na tance a písně z Moravy, potom následují tance představené dětmi a mládeží z vesnice. Po 16 hodin se spakujeme, sjedeme do vesnice, rozloučíme se s našimi přáteli a jedeme po břehu Dunaje do Oršavy (Orşova). Tadyodtud už nám nezbývá než postupovat přes město Caransebeş až domu, do Rešic (Reşiţa).