După o oră ne continuăm drumul prin Padina Matei, ieşim pe un platou împădurit şi coborâm în comuna Gârnic. De la Moldova Nouă până la Gârnic drumul este dezastruos, dar în comună este asfaltat. Asta-i România! Trecem prin comună tot coborând până ajungem la capătul de jos al localităţii. Aruncăm o privire spre valea Sicheviţei şi ne întoarcem în localitate. Urcând spre centru, în dreapta noastră, pe valea unui pârâu, se întrezăreşte o moară încă fucţională. Mai sus, tot în drepta noastră, sunt amplasate şcoala, biserica romano-catolică şi clădirea primăriei. Înainte de ajunge în centru, vedem în stânga noastră o clădire renovată cu inscripţia „Biblioteca Comunală Petr Glaser”. O raritate şi excepţie, credem noi!