V centru zastavíme u kapličky svatého Jána Nepomuckého a zkusíme navázat přímý kontakt s obyvateli. Zanedlouho se objeví muž se sekyrou a motykou na zádech... Nehoní ale žádného s tím nářadím, nýbrž jde s ním na polní práce. Také se dozvíme i proč mnoho domů je zanedbáno, se zámkem na vratech anebo prostě opuštěno: obyvatele jsou odejiti do západnějších krajů (Česká Republika), hledajíc práci a lepší život. Vezmeme stopu turistické značky postavené Českými turisty a jdeme podél potůčku k Filipové Díře. Vody potůčku vyrostly maximálně. Od vrat jistého domu nás pozoruje několik obyvatelů. Není nám těžké navázat s nimi dialog. Podle těchto osadníku, v obci už není ani 300 osob.