Ve středu ráno, 12. března 2014, chceme dorazit do vesnice Kopodie (Clopodia) z okresu Timiş. Chceme objevit stopy Čechů, kteří tam žíly a ještě tam žijí. Provázeni jarním sluncem směřujeme s autem do městečka Gătaia. Z tohoto městečka jedeme vlevo do obce Jamu Mare. Projedeme osady Berecuţa, Mănăstire a Sângeorge. Mezi osadami Berecuţa a Mănăstire zastavíme v malém parkovišti, vedle kláštera. Je to pravoslavný srbský klášter zasvěcený svatému Jiřímu. V klášterním dvoře vyspávají 2 psí, kteří sotva nás vnímají, a po zahradě se prochází řeholník. V osadě Roviniţa Mare asfaltová silnice konči a vrhneme se po kamenité cestě, která nás vede až do osady Percosova. Tady odtud jedeme vpřed po stejné cestě až do vesnice Gherman. Tady vyjdeme na silnici DN 57, po které směřujeme až k obci Jamu Mare. Hned jak opustíme obec Jamu Mare, zatočíme vlevo a jedeme asi 4 km po čerstvě asfaltované silnici až k našemu cíli. Hodiny naznačuji, že je 12:30.