Rozloučíme se, vyjdeme opět na hlavní cestu vesnice a zastavíme se u římsko-katolického kostela. Obejdeme kostel a uděláme několik snímek, vyhledávajíc “okénko” skrz stromy které ho obklopuji. Toto je kostel kde se shromažďovala někdy k modlitbě jedna část’ Čechů. Ve fasádě jsou dvě sochy a před kostelem, na pravé straně, stojí kříž. Ani tento kostel nevypadá moc dobře. Ted’ kostel a věřící patří k římsko-katolické faře z městečka Gătaia. V obci Jamu Mare už nebydli farář. Zachytíme pěšinu kolem kostela a za pár metru dojdeme k řecko-katolickému kostelu. Kol dokola se rozprostírá malebná louka. Kostel je obklopený stromy a na dvířkách u vchodu je řetěz a zámek. Kříž z věře je nakloněný, jakoby čekal na někoho, aby ho narovnal.