Opět vyjdeme na hlavní cestu, po druhém boku kostela, a stoupáme několik metru až k pravoslavnému kostelu, který je nový. Samozřejmě, toto je nejnovější kostel z vesnice. Tady odtud se vrátíme k autu. Mezitím zachytíme několik domu se zelenými okenicemi, podobajíce se těm, které jsme viděli i na Gerníku. Vedle cesty, na pravé straně, stoji jeden vedle druhého minulost a budoucnost: opuštěný dům, který sotva ještě stoji na základech, vedle nového patrového domu. Když se přiblížíme k panskému sídlu Petala, přes cestu zahlídneme jeden hrad: Manase. Majetník hradu byl po nastolení komunistického režimu deportovaný do Bărăganu a od té doby se neví o něm nic. Hrad má obnovenou fasádu a je hlídaný psem.