Vrátíme se k autu, protože musíme pokračovat naši cestu do obce Berzaska, vzdálená odtud asi 3 km. Namočí nás několik krátkých dešťových přeháněk, ale není to divu, vždyť jsme v dubnu. Čekáme netrpělivě, aby osídlenci, ti, kteří tady ještě zůstali, vyprávěli s hrdosti o banátských tradicích z této obce. Začneme procházkou po obci, hledajíc stopy zapomenutých místních Čechů. Tu a tam pozorujeme domy Čechů, zapomenuté a zakořeněné v čase, čekajíce aby hosté překročili jejich práh. Na cestě, která směřuje do centra obce, zahlídneme Češku, která se stáhne stydlivě do domu, dříve než stačíme promluvit.