Na několik kroku od obchodu stojí mramorový kříž postavený na pyramidovém postamentu. Je to pomník postavený na památku padlých vojáku v První Světové Válce. Na postamentu jsou vryty i jmena politických disidentu z vesnice v čase komunistického režimu, a také jména těch kteří byly deportováni do Bărăganu. Na každé straně památníku jsou umístěni dvě sochy dvou komponistu a dirigentu z vesnice: Vidu Guga (1888-1962) a Nestor Miclea (1886-1966). Je chvályhodné, že nynější obyvatele vesnice tak ctí památku svých předku a nezapomenou na ty, kteří bojovali, aby oni teď mohli žít svobodně.