Nemůžeme se vrátit domu dříve, než navštívíme i pravoslavný kostel, který se nachází na vedlejší uličce. Před kostelem si hraje několik děti. Než vyjedeme z vesnice, naši pozornost upoutá dosti veliký opravený dům, s ozdoby kolem oken. Bohužel, čas nás žene, takže už nemůžeme vyprávět i s druhými obyvateli. To znamená, že sem budeme muset znovu přijet.