Je hnedle 19 hodin když se zastavíme v Oršavě, u břehu Dunaje. K západu blížící se slunce obléká romantickou aurou lodičky kolíbajíc se na vrchu vlnách. Zastavíme se i u římsko-katolického kostela, moderní budova z betonu, dokončená roku 1976. Soustředíme se u vchodu do chrámu a pozorujeme sluneční paprsky, které sem vnikají střechou. Je to atmosféra, která nás vybízí k soustředění a pomáhá nám zapomenout na městeckou džungli, která nás obklopuje.