I když po roce 1989 situace zdejších osadníků se zlepšila, tyto osady jsou dosti odtrhnuté od světa ještě i dnes. Pravděpodobně právě proto zdejší osadnicí si udrželi velmi dobře zvyky, tradice a kulturní identitu. Paradoxně, tradice a zvyky, s kterými Čeští kolonisté sem někdy přišli, zanikly málem docela v České Republice, odkud oni přišli. Turisté, kteří dnes přicházejí z České Republiky, s překvapením objevují v Rumunském Banátě lidé, kteří mluví česky a ještě s větším překvapením objevují tady tradice které u nich doma, v České Republice, dávno zanikli.