Vesnice Rovensko se nachází v Almažových horách (munţii Almăjului), ve výšce 750 m nad mořskou hladinou. Svinecea Mare (1224 m) je nejvyšším vrcholem z těchto hor. Ve slunečních dnech je viditelný z vesnice. Procházíme se vesnici, trochu promrzlí, světem jakoby pohádkovým, který sotva čeká, aby byl objeven. Občas potkáváme ležícího psa před vraty, který si vyhřívá na slunci v prošlé noci promrzlé kosti a který nás vítá ospalým štěkáním. Jiný pes se na nás vůbec ani nepodívá. Ostrý horní vzduch nám zatajuje dech. Z vrat jistého domu vychází stařena napájet dobytek. Ptá se nás, kde jsme ubytovaní, odkud jsme... My odpovídáme vlídně a, samozřejmě, celý rozhovor vedeme česky. K našemu překvapení, místní lidé hovoří s námi neomezeně, bez abychom o nás něco věděli.