Asi za půl hodiny se vrátíme pomálu do středu vesnice a zpozorujeme, že kostel je otevřený. Máme i trochu štěstí. Přiblížíme se ke chlapci, který zametá před kostelem, a ptáme se, zdali můžeme udělat v kostele několik fotek. Jiný chlapeček, asi pětiletý, s kloboukem na hlavě a koštětem v ruce, se dívá na nás zvědavě. Vnitřek kostela je krásnější než jsme si dovedli představit. V kostele jedna žena si hledí své práce a dává kvítí do váz. A my, bez abychom rušili, si hledíme své práce, fotíme a natáčíme. Koketní oltář, obrazy na stěnách, lavice na jedné a druhé straně a příkladná čistota. Tak vypadá vnitřek kostela. Poděkujeme za dovolení fotit a natáčet v kostele a vrátíme se k autu.