Než vyjedeme z vesnice, zastavíme a nabereme si vodu. Přiblíží se i žena s dvěma koňmi vysokýma jako jedle. Musí se napojit, protože teplo se stalo málem nesnesitelné. Vyjdeme na vršek kolem hřbitova a podíváme se do dálky, kde se profiluje silueta vrcholu Svinecea Mare. Je to nádherné! Konečně musíme slézt a pokračovat v naši cestě k domovu. Za 45 minut sjedeme k okresní silnici DJ 571B, která vyhlíží žalostně. Zdali okresní vrchnosti nevidí skleslý stav, ve kterém se nachází tato silnice? Aneb volební sliby už „vypršeli“? Pochodujeme těžce malou chvíli po této cestě, potom zabočíme do leva, projedeme skrze osadu Moceriş a tadyodtud dojedeme do obce Božovice po obecní silici. Trochu unaveni, ale potěšení tím, co jsme viděli, dorazíme domů večer kolem 8 hodin.