Rozloučíme se s mužem, s kterým jsme rozmlouvali a namíříme do jiné uličky z vesnice, kudy se může dojet do obce Zorlenţu Mare. Na konci ulice zastavíme u jiného muže, vysokého a štíhlého, vedle kterého leží dva psíkově. Z rozmluvy s ním se dozvíme, že jeho babička byla Češka, ale jeho dědeček byl Rumun. Muž co stoji před námi ale neumí mluvit Česky, jak on sám se přizná, a to proto, že jeho dědeček nebyl svolný, aby vnukové se naučili Česky od babičky! S tím se rozloučíme a odjedeme po hrbolaté cestě do obce Zorlenţu Mare, odkud se vrátíme domu, do Rešic, skrze obec Brebu. Bohužel, nepodařilo se nám si promluvit s někým Česky, lidé byly ještě na polní práci a my jsme tam nemohli prodlévat více.