Češi sem přišli v druhé polovině XIX. století, když zdejší obyvatelstvo bylo drasticky decimováno morem. Z našeho rozhovoru s prvním mužem jsme porozuměli, že tady bude brzy postavěn řecko-katolický chrám, ve kterém bude uložen zázrační obraz Panny Marie. Je to jistý obraz z kterého tekli slzy roku 1934 a tato událost je ověřená svědky a četnými svědectvími. Z rozhovoru co jsme měli ve vesnici, vyplívá, že lidé nejsou moc optimisté, co se týká budoucnosti. Děti prvního muže, s kterým jsme hovořili, jsou v zahraničí a sotva že se ještě vrátí domu. Ve vesnici ještě je kolem 20 Čechů.