Orşova este aşezată pe locul castrului roman Dierna, care datează din secolul al II-lea d.C. În documentele secolului al XIV-lea este menţionată aici o cetate de piatră. În anul 1923 localitatea primeşte statutul de oraş, iar în anul 1968 oraşul este trecut de către autorităţile comuniste în administrarea judeţului Mehedinţi. În anul 1990 Orşova devine municipiu. În perioada interbelică dezvoltarea economică a oraşului s-a bazat pe cărbunele extras la Mehadia şi folosit la rafinăria din port, precum şi pe activitatea şantierului naval, deschis în 1910. În urma construirii barajului Porţile de Fier I de la Gura Văii, vatra localităţii a fost inundată şi întregul oraş a fost strămutat în amonte. De fapt, între anii 1966-1971 a fost construit un oraş complet nou care a înglobat şi satele Coramnic, Jupalnic (unde au fost şi câţiva cehi) şi Tufari. În prezent, când se discută aprins despre reforma administrativă şi regionalizare, Oltenia şi Banatul îşi dispută tutela asupra oraşului Orşova. Dacă ţinem însă cont de realitatea istorică, atunci vom vedea că Orşova a făcut întotdeauna parte din Banat. După 1989, industria textilă, minieră şi forestieră din regiune au intrat în declin până la dispariţia totală. A supravieţuit doar şantierul naval.