Anul şcolar 1998-1999 a fost început de copiii din sat într-o şcoală nouă, construită cu sprijinul guvernului Republicii Cehe. Din păcate, numărul copiilor din localitate a scăzut constant. Dacă atunci când se lua hotărârea de a se construi o nouă şcoală, în sat erau cam 140 de copii, în anul 2000 mai erau aici doar în jur de 80, iar la începutul anului şcolar 2007-2008 pragul şcolii a fost trecut de 46 de copii... şi nu există speranţe că situaţia s-ar putea îmbunătăţi. O problemă permanentă a satului a constituit-o lipsa apei potabile. În anul 2008 a fost asfaltat drumul care leagă satul Sfânta Elena de şoseaua principală de pe malul Dunării. Lucrarea a fost finanţată din fonduri Phare. În 2010 a fost inaugurată în localitate Casa de Asistenţă Socială şi de Sănătate, un proiect sprijinit şi finanţat de Federaţia Caritas Hodonín din Republica Cehă.