Oraşul Moldova Nouă se compune din 3 unităţi distincte: Moldova Nouă, în realitate partea veche a localităţii care se întinde la poalele munţilor Locvei; Moldova Veche, un fost sat de etnici sârbi, aflat pe malul Dunării, care face acum parte din oraş; cartierul „Oraşu Nou”, partea nouă a oraşului, presărată cu blocuri de locuinţe, aflată pe malul Dunării, în vecinătatea fostului sat de sârbi. Pe teritoriul localităţii Moldova Veche s-au găsit urme de locuire din neolitic. Prima atestare documentară a localităţii Moldova Nouă ne parvine însă abia din anul 1777. Activitatea de bază a fost extracţia minereurilor neferoase. Localitatea a primit statutul de oraş în anul 1956. După 1990 activitatea minieră s-a redus continuu, astfel că în prezent sunt închise toate galeriile, cariera şi flotaţia. La recensământul din 2011, oraşul număra peste 12.300 locuitori, din care aproape 100 erau etnici cehi. Cehii stabiliţi aici provin mai ales din localităţile învecinate Gârnic şi Sfânta Elena.