Vesnice Rovensko (Ravensca) byla založená roků 1827, při druhém kolonizačním tahu. Roků 1922 tady byl vybudován římskokatolický kostel. Všichni obyvatelé vesnice patři k tomuto náboženskému vyznání. Číslo obyvatel se neustále zmenšovalo a zmenšuje se ještě i teď. Když roku 1925 tady bydlelo 586 osob, roku 2002 už jich tady zůstalo jen 125. Život na těchto horních hřebenech je tvrdý, zvláště v zimě, kdy zdejší obyvatele jsou hnedle celkem odtrhnuti od světa. Můžeme říci že Rovensko má nejmalebnější polohu za všech českých vesnic. Právě proto je oblíbenou turistickou destinaci v první řadě pro turisty z České Republiky. Elektrický proud sem byl zaveden až roků 1994. Nedostatek vody byl vyřešen ve vesnici s pomocí české vlády, která financovala projekt k tomuto účelu. Dnes vesnice Rovensko připadá do odboru Şopotu Nou. Podle sčítání provedeného roku 2011, ve vesnici ještě žije 72 obyvatel České národnosti.