Svatá Helena (Sfânta Elena) je nejstarší osada z Rumunska obydlená Čechy, která přežilá časy až do dnešního dne. Podle jak napsal Stanislav Klíma v roce 1925: „Svatá Helena [...] je nejuvědomělejší a nejrázovitější česká obec v Banátě.“ S. Klíma také poznamenavá že v obci není analfabetů a to výsledkem dlouholeté práce tamního učitele Jindřicha Schlögla. Vesnice vznikla roků 1824 a byla nazvaná podle jedné dcery podnikatele a obchodníka dřevem, Magyarly, který sem přilákal všelijakými sliby obyvatele z Čech. Osada je položená v průměrné výšce 400 m nad mořskou hladinou. Roků 1830 osada čítala 338 obyvatel a v roce 1930 tady už bylo 916 obyvatel. Po roků 1990 lidé se začali stěhovat do České Republiky, zvláště z ekonomických důvodu. Tak se došlo k tomu, že dnes, podle sčítání z roku 2011, žije ve vesnici už jen kolem 290 osob. Ve skutečnosti, první Česká vesnice, která tady vznikla, byla Svatá Alžběta, v roce 1823, vedle dnešní vesnice Svatá Helena. Tato osada byla nazvaná podle té druhé dcery podnikatele Magyarly. Ale vesnice Svatá Alžběta dnes už neexistuje. Zanikla v roce 1847 pro nedostatek vody.