Vesnice Lubkova (Liubcova) je položená na soutoku potoka Oreviţa s Dunajem. Podle sčítání lidu z roku 2011, vesnice má celkem přes 1.200 obyvatel, z nich hnedle 50 je Čechů. Češi se tady usadili po roku 1873, když začali scházet z okolních českých vesnic kvůli slabé půdě z kopců. První dokumentární atestace osady pochází z roku 1690. Původně ale osada ležela asi 1 km nad dnešním hnízdem. Osada se vyskytuje i v oficiálních dokumentech z roku 1772, když byla zařazená pro obranu rakousko-uherské hranice. Ve vesnici existuje i komunita Srbů, kteří tvoři asi jednu čtvrtinu z celkového čísla obyvatel. Zdejší Češi jsou římsko-katolického náboženského vyznání a shromažďuji se v malém kostele postaveném právě na břehu Dunaje. Vedle kostela je umístěný i hřbitov. Jako většina zdejších obyvatel, i Češi z Lubkovy se zabývají rybářstvím a zemědělstvím.