I když většina českých přistěhovalců se usadilo do horní krajiny okresu Caraş-Severin, jsou i výjimky. Takovou výjimkou je osada Klopodie (Clopodia) z okresu Timiş, která se nachází na rovině, v malém údolí kde teče potůček. Vesnice Klopodie náleží k obci Jamu Mare. Roků 1840 do Klopodie došlo 127 rodin z Moravy (Vladimír Míčan). V té době ve vesnici už bydleli Rumuni, Němci (od konce XVIII. století), Maďaří a Srbové. Češi sem také došli s třetí kolonizační vlnou (1862-1865). Lidé sem byli přilákáni parcelami obdrženými po vykácení lesu. V letech 1907-1919 byl učitelem na státní škole Gabriel Cincik (původem z Čech), který byl zároveň i kantorem v římsko-katolickém kostele. Římsko-katolický farář, který docházel z obce Jamu Mare, konal tady měsíčně dvě mše svaté v české řeči, jednu v německé řeči a jednu v maďarské řeči. Po 1. září 1919 na státní škole byly jmenovány rumunské učitele. V červenci 1919, kdy Banát byl rozdělen a vesnice Klopodie připadla do Srbského Banátu, české učení vymizelo. Učitel Gabriel Cincik se vrátil do České Republiky, protože tady neviděl lepši budoucnost v těchto okolnostech.