Na Dědovým kopci (dealul Moşului), nad městem, najdeme klášter Svaté Anny, pravoslavný chrám s jeptiškami. Mezi roky 1972-1976 byl postavěn v Oršavě římsko-katolický chrám, protože starý chrám zůstal pod vodami Dunaje. Kostel je velmi moderní a jednoduchý, je vystavěný z betonu, v podobě kříže. Věž se zvony stoji vedle chrámu. V tomto chrámě se shromažďuji v neděli i věřící České národnosti.