V roce 1925 bylo ve vesnici 450 Čechů (Stanislav Klíma). Ale číslo Čechů z vesnice spadlo drasticky po Druhé Světové Válce, hlavně po repatriaci organizované v letech 1947-1949. Když při sčítání z roku 2002 nacházíme tady 34 Čechů (z celkového čísla obyvatel 788), v roce 2011 už tady žije jen 13 osob České národnosti. Je jasné, že za pár let v této vesnici už nenajdeme Čechy. Ve vesnici najdeme panské sídlo Petala (1840) a také hrad Manase. Oba hrady jsou ve špatném stavu, jsou privátním majetkem a nemůžou být navštíveni. V osadě Klopodie můžeme vidět 5 kostelu různého náboženského vyznání: reformovaný (největší z nich), římsko-katolický a řecko-katolický, evangelický (nejzničenější) a pravoslavný (nejnovější). To dokazuje mnohotvárnou kulturu a toleranci, které existovali, a ještě existuji v Banátě. Cesta, která svazuje vesnici s obcí Jamu Mare (4 km) je nově asfaltovaná.