Školní rok 1998-1999 začali děti z vesnice v nově škole, vystavené s pomocí České vlády. Bohužel, číslo dětí z vesnice se postupně snižovalo. V době kdy se rozhodovalo o výstavě nové školy, bylo ve vesnici kolem 140 dětí. V roce 2000 jích zůstalo jen kolem 80. Ve školním roce 2007-2008 ve škole bylo zapsáno 46 dětí. A není naděje že by se situace zlepšila! Stálý problém vesnice byl nedostatek vody. V roce 2008 byla asfaltovaná silnice, která spojuje vesnici s hlavní silnicí na břehů Dunaje. Projekt byl financovaný z fondů Evropské Unie. 22. srpna 2010 byl slavnostně otevřen Dům pro Sociální a Zdravotní Služby. Projekt byl financovaný Oblastní Charitou z Hodonínů.