V roce 1993 město mělo přes 16.000 obyvatel, z kterých přes 300 jích bylo České národnosti. Oni tvořili největší etnickou menšinu z Oršavy. Dnes sídlo má statut municipia a má přes 10.400 obyvatel. Z nich přes 130 je Čechu, podle sčítání lidu z roku 2011. Zdejší Češi pocházejí zvláštně z osad Eibenthal a Šumice, ale také z bývalé vedlejší osady Jupalnic, která také zmizela. Turisté jsou čím dál tím více přítomni v tomto městě, vždyť leží na silnici mezi městy Bukurešť a Temešvár a také nezapomeňme privilegovanou pozici města u přílivu řeky Cerna. Můžeme říci, že město má malebnou polohu, při vlévaní řeky Cerna do Dunaje. Pravděpodobně rozvoj turismu by byl nejsilnější trumf tohoto města.