Po dlouhém naléhání u vrchností, byly vystavěny dřevěné domky, ve kterých mohli žít lépe. Ale půda zůstávala stejně neúrodnou a sotva je mohla uživit. Jejích situace se zhoršovala. Někteří z nich utekli z tohoto údolí a pravděpodobně došli až do obce Božovice. A tak po 10 letech prožitých ve velmi těžkých podmínkách, z těch 80 rodin, které sem přišli, jich zůstalo jen 24. Konečně ti kteří zůstali, byly vyslechnuty a přestěhovani vedle města Bela Crkva, v dnešním Srbsku, na úpatí vrchu Ablian. Tam vystavěli dřevěné domky a založili vesničku Ablian, známé dnes pod jménem Češko Selo.