Po roku 1873 mnoho Českých kolonistu, kteří založili vesnice na Almažovým a Lokvovým pohořím, začali se stěhovat a usazovat doleji. Tak došli Češi i do obce Božovice, zvláště ti kteří slezli z Rovenska, ale i z druhých osad (Svatá Helena, Gerník). V roce 1910 v obci Božovice žílo 370 Čechů. Z poznámek sčítání lidu provedeného v roce 2011 vyplívá, že tady už sotva najdeme 24 Čechů. Mnozí z nich se navrátili do země, z které přišli jejích předkové.