Osada Eibenthal byla založená roků 1827. Svůj německý název dostala od rozsáhlých tisových lesů které zde někdy panovali. Dnes ale už nezůstalo z nich nic. Češti kolonisté sem přišli z Plzeňska, Klatovska, Čáslavska a Berounska. Vesnice je vzdálená 38 km od města Oršava (Orşova) a je jediná česká vesnice z okresu Mehedinţi. Roků 1912 tady byl vystavěn římsko-katolický kostel. Patron kostela je svatý Ján Nepomucký. Vesnice je položena v průměrné výšce 500 m nad mořskou hladinou. Kolem vesničky je více opuštěných galerií, odkud se těžil azbest. Asi 3 km vzdáleně od vesnice, podél potůčku Tisovice (Tisoviţa) nahoru, se nachází bývalé antracitové doly Ujbanie (Baia Nouă). Doly byly zavřeny roků 2006 následkem úrazu, ve kterém zahynuli dva havíři. Většina osadníků jsou důchodci, kteří pracovali v antracitových dolech z Ujbanie a zaměstnávají se ted‘ výchovou dobytka a zemědělstvím.