Osada Gerník (Gârnic) vznikla roků 1827 na dvou pahorcích. Mezi nimi teče potůček, který rozděluje osadu na dvě části: „Velká Strana” a „Malá Strana”. Nejvyšší číslo obyvatel (1400) se tady zaregistrovalo roků 1934. V roce 1991 tady žílo přes 900 osob a v roce 2002 už jich zbylo jen 525. Ted’, podle sčítání lidu z roku 2011, obec Gerník má už jenom 294 obyvatel české národnosti. Mnoho domů je opuštěno a jejích hospodáři jsou odejiti do České Republiky. Přes vesnici Padina Matei cesta do Nové Moldavy (Moldova Nouă) má kolem 15 km. Římsko-katolický chrám, jediný z osady, byl postaven roků 1858 a je zasvěcený svatému Jánu Nepomuckému. Gerník je jediná osada s českými obyvateli která má statut obce. Osadnicí se zabývají rolnictvím a výchovou dobytka. Ani ne tak v daleké minulosti osadnici dojížděli do měděných dolů z Nové Moldavy. Dnes tyto doly jsou zavřeni. Osadnicí se také zabývali hašením vápna. Podle našeho vědomi, v osadě funguje ještě jeden vodní mlýn, kde osadnicí si opatřují pšeničnou mouku. Budoucnost této osady je velmi nejistá. Může se stanout, že zmizí docela, tak jak se to stalo i s jinými osady z Rumunska (Lindenfeld, kde bydleli Němci).