Město Nová Moldava (Moldova Nouă) se skládá z třech částí: Moldova Nouă (Nová Moldava), vlastně stará část města která se rozkládá až k nohám Lokvového pohoří (munţii Locvei); Moldova Veche (Stará Moldava), bývalá srbská vesnice na břehu Dunaje, která teď patří k městu; kvartál Oraşu Nou (Nové Město), nová část města, prosázená paneláky, na břehu Dunaje, vedle bývalé srbské vesnice. V rámci lokality Staré Moldavy se našli stopy obydlení z neolitu. První dokumentární atestace sídliště Nové Moldavy pochází ale až z roku 1777. Hlavní zaměstnání bylo těžba železné rudy. Sídliště dostalo statut města v roce 1956. Po roce 1990 havířská aktivita se stále zmenšovala, takže dnes jsou zavřené všechny galerie, kariera a flotace. Při sčítání lidu z roku 2011 město mělo přes 12.300 obyvatel, z kterých hnedle 100 patří k České národnosti. Češi zde usazeni pochází zvláštně ze sousedních osad Gerník a Svatá Helena.