Osada Meršina (Mercina) nosí jméno hraběte Mercy a rozkládá se v údolí řeky Caraş. Vesnice patři k obci Vărădia a je blízko srbských hranic. Po nastolení komunistického režimu, v roce 1951 vesnice překonala těžké dni a noci. Protože se protivilo násilné kolektivizaci, 39 rodin z osady bylo deportováno do Bărăganu, a přes 2 třetiny můžu z vesnice bylo uvězněno do různých věznic. Tak vesnice se stala referenčním bodem antikomunistické rezistence. Sem Češi přišli po roce 1873, když někteří z nich začali scházet z Almažského pohoří (munţii Almăjului), z osad Gerník a Svatá Helena, aby našli úrodnější půdu. Když přicházíme po silnici DN 57 z Oravice (Oraviţa) do Rešic (Reşiţa), tak zrovna před osadou Greoni musíme odbočit nalevo a za 5 km dojedeme do osady Meršina. Nejbližší město je Oravice. Podle sčítání lidu z roku 2002, v této vesnici ještě žílo 13 Čechů. O 10 let později, v roce 2011, ve vesnici už figurovalo jen 5 Čechů. Mohli bychom říci... poslední mohykáni! Pravděpodobně že v nedaleké budoucnosti jejích stopa se vytratí z této osady.