U zdánlivě neobydleného domů nám vyjde vstříc z vrat vzrostlý rolník s čepicí na hlavě. Je to pro nás dobrá příležitost abychom obohatili naše znalosti o této osadě. Asi za 10 minut jdeme dál rozhodnuti nalézt hřbitov, který jakoby si hrál s námi na schovávačku. Ale my se nenecháme! Za půl hodiny pochodu se vynoří před námi jakoby odnikud, obklopeny jedlemi, hřbitov. Uprostřed hřbitova je velký kříž, který jakoby byl dozorcem nade vším, co se hýbe kolem dokola. Je to pro nás ojedinělá a divná senzace procitnout se tak na hřbitově uprostřed lesa. Tadyodtud není vidět ani jeden dům, takže nemohli bychom si představit, že nablízku je osídlená vesnice. Za pár minut prodlené v tomto prostředí se vrátíme velkými kroky do vesnice.