V osadě bydlí 82 osob asi v 30 domech. Tak to dokazuje statistika sčítání lidu z roku 2011. Rozlišná civilizace s mnoho ctí a Boží bázní. Všechno nám připadá magické a lahodné. Přáli bychom si zastavit čas, aby tato magie se nerozplynula. Horký měsíc červenec si vtiskne svůj otisk na celé okolí a také na nás. Ale jsme spokojeny a cítíme, že radost, kterou vidíme v očích lidech, s kterými rozmlouváme je naší odplatou. Přiblížíme se k plakátu zavěšenému na sloupě, vedle poštovní agentury. Hned se u nás uvelebí vesnický listonoš. Dlouze se na nás podívá a dá se s námi do hovoru. Aby nebylo žádné nedorozumění, musíme se zmínit, že všechny tyto rozhovory s lidmi z vesnice probíhali v Českém jazyce. Za pár minut jdeme po vozové cestě kolem poštovní agentury nahoru. Vylezeme na vrch, abychom viděli panoramu vesnice. Moc toho ale nevidíme z vesnice, která je dobře kamuflovaná stromy. Připozdívá se a musíme se vrátit. Je 9 hodin večer a lidé vycházejí a usedají před domy. My ale, bohužel, musíme odejít. Vlezeme do auta, projedeme kolem kříže u vchodu do vesničky a odjíždíme do městečka Băile Herculane (Herkulové Lázně), kde přenocujeme.