Za 10 minut už jsme před vesnici. Tady se nahlédneme k Dunaji v podobě trojúhelníka a zahledneme člověka, který se vrací do vesnice s malým stádem ovcí. Větrné turbíny pro vyrábění elektrického proudu jakoby se namnožili od naší poslední návštěvy, kterou jsme tady provedli před dvěma lety, 22. března 2012. Můžeš se i zaleknout od jejích stínu a hluku! Projdeme kolem římsko-katolického kostela, prohlídneme si dům Charity z České Republiky stojící naproti kostelu a několik kroku opodál narazíme na kulturní dům. Všechny budovy jsou velmi dobře uspořádané a udržené. Samozřejmě, že znovu jsme rozpoznáni a radostně navážeme dialog s lidmi na ulici. Projdeme i kolem evangelického kostela, který teď používají baptisté z osady. Teplé světlo zapadajícího slunce obaluje vesnici do neskutečného a okouzlujícího světa pohádek.