Sejdeme po vedlejší uličce a dojdeme k domu příbuzných. Zde najdeme hospodáře domů vedle svých dcer. Hospodyně je ve městě na práci. Povyprávíme si chvíli a dozvíme se, že už je tady dost domů, které nakoupili Rumuni z různých stran země. To znamená, že počet Čechů klesá. Vlastně Svatá Helena je nejpřibližnější Českou osadou z těch 6 existujících v Banátě, ve vzdálenosti 12 km od Nové Moldavy. A silnice je celkem asfaltovaná až do vesnice. Začíná se stmívat a my jsme na odchodu. Zrovna vyjdeme na hlavní ulici vesnice, když lidé se schází u kostela na „Křížovou cestu”. Vždyť jsme v postní době a připravujeme se na Velikonoce, ne?! Když vyjíždíme z osady už se třpytí na nebi první hvězdičky, tvory Stvořitele. Jenže mezi hvězdami se týčí k nebi nestvůrně i lidské tvory, vrtule větrných turbín. Už prošlo 19 hodin a asi za 2 hodiny budeme doma, v Rešicich.