Ochutnáme z daru a ovocí venkovské země a vyjdeme na konec vesnice, abychom vystoupili po cestě, která přichází přes Lokvové pohoří (munţii Locvei) z osady Belobreşca. Odtud’ vidíme velkou část vesnice Zlatice a také osadu Kusić ze Srbska, umístěná za řekou Nera, která tady tvoři přirozenou hranici mezi Rumunskem a Srbskem. Po tomto pohledu shora na okolí, jdeme k římsko-katolickému kostelu ležícího na hlavní ulici, blízko středu vesnice. Je to relativně nový chrám ve srovnání s ostatními chrámy z Českých osad. Na věži je zapsaný rok 1940. Trochu dál, pořád na hlavní ulici, se nachází i pravoslavný Srbský kostel.