Zlatice (Zlatiţa) je místo mého dětství. Ale je to i místo kde žije společnost Čechů, i když většinu obyvatel z vesnice tvoři Rumuni a Srbové. Jsme na konci leta, ve středu, 22. srpna 2012, když vjedeme navečer do vesnice. Jméno vesnice u vchodu do osady je napsáno na tabuli Rumunsky a Srbsky. Zatočíme doprava a sjedeme k domů babičky, blízko řeky Nera.